Zájemcům o studium na naší základní umělecké škole

Základní umělecká škola, Luže přijímá pro následující školní rok 2020/2021 děti od 6 let věku (i starší) do všech realizovaných oborů (hudební, výtvarný, literárně-dramatický).

V hudebním oboru vyučujeme hře na hudební nástroje (klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, bicí nástroje, klasická kytara, elektrická kytara, baskytara) a zpěv (sólový, komorní a sborový).

Hudební teorie a dějiny hudby jsou vyučovány v předmětech přípravná hudební výchova a hudební nauka.

Výtvarný obor zahrnuje výuku kresby, malby, grafiky, modelování, keramiky a přípravu žáků na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

V literárně-dramatickém oboru se žáci učí jevištní mluvě, přednesu a pohybovému projevu. Během školního roku připravují divadelní představení.

Přihlášky ke studiu přijímáme od 11. 5. 2020., a to v elektronické podobě – ZDE

Uchazeči o studium si k prověření studijních předpokladů (přijímacímu pohovoru) připraví:

Hudební obor – písnička

Výtvarný obor – libovolná domácí práce (výkres)

Literárně-dramatický obor – říkadlo nebo básnička

Termín přijímacího pohovoru lze domluvit individuálně (mail: zus.luze@tiscali.cz):

hudební obor – Alena Zdražilová, mobil 723 223 403
Bc. Marek Jirovský, mobil 725 859 310 
výtvarný obor – Jaroslav Košvanec, mobil 734 657 001
literárně-dramatický obor – Jana Hrubá, 776 800 922