Naši zaměstnanci

Bc. Marek Jirovský – ředitel

Vyučuje hru na elektronické klávesové nástroje, baskytaru a souborovou hru.
e-mail: marekjirovsky@centrum.cz
mobil:  725 859 310

Ing. Denisa Klimešová – administrativní pracovnice

e-mail: zus.luze@tiscali.cz  

Tomáš Kyncl – učitel   

Vyučuje sólový a sborový zpěv a hru ne dechové dřevěné nástroje.

e-mail: tomaskyncll@seznam.cz

 

Jana Hrubá – učitelka

Vyučuje literárně dramatický obor.

e-mail: roubinkovaj@seznam.cz

Bc. Jana Prokešová – učitelka

Vyučuje pěveckou hlasovou výchovu, klavír, hudební nauku a sborový zpěv.

e-mail: prokesova.vestec@seznam.cz

Jaroslav Košvanec – učitel

Vyučuje výtvarnou výchovu.

e-mail: j.kosvanec@email.cz

 

Bc. Dominik Adámek, DiS – učitel

Vyučuje hru na dechové žesťové nástroje.

e-mail: adamdo93@gmail.com

Jaroslav Rojar – učitel

 

Vyučuje hru na bicí nástroje

e-mail: ro.jarda@seznam.cz

Zdeněk Pohorský – učitel

Vyučuje hru na klasickou a elektrickou kytaru

e-mail: zdenek.pohorsky@seznam.cz

 

 

 

Jaroslav Šorejs – učitel

Vyučuje hru na klarinet a saxofon

e-mail: sorejs.jaroslav@gmail.com

Anna Ceplová – uklízečka