Opatření (COVID – 19)

Vážení rodiče a žáci,

v souladu s opatřením MZDR ČR od 10. 9. 2020 je povinností žáků nosit ochranu dýchacích cest (roušky, respirátor, štít, šála) ve všech společných prostorách školy (chodba, šatna, sborovna, ředitelna, WC).

Žáci a pedagogové nemusí nosit ochranné prostředky v učebně při výuce.

Žáci jsou povinni dodržovat rozestupy, zásady hygieny (mytí a dezinfekce rukou), zdržovat se v prostorách školy jen na dobu nezbytně nutnou.

Pro komunikaci s ředitelkou a pedagogy využívat e-mail (zus.luze@tiscali.cz) nebo telefon (kontakty na webových stránkách školy). Osobní schůzky volte v nutných případech po předchozí telefonické dohodě.  

Luže, 9. 9. 2020                                                                                             A. Zdražilová, ředitelka