Nové mimořádné opatření (COVID – 19)

Vážení rodiče a žáci,

v souladu s opatřením MZDR ČR od 18. 9. 2020 je povinností žáků nosit ochranu dýchacích cest (roušky, respirátor, štít, šála) ve všech vnitřních prostorech školy (s výjimkami uvedenými níže).

Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zpěv, hra na dechové nástroje).

  • všechny osoby (žáci i učitelé) nosí v prostorách školy ochranu dýchacích cest i v učebnách při výuce (s výjimkou hry na dechové nástroje, zpěvu)
  • v kolektivní výuce (PHV, HN, výtvarném oboru, literárně-dramatickém oboru) je rouška povinná pro žáky i učitele
  • pokud to prostorové podmínky umožňují, dodržují se rozestupy 1,5 m
  • nadále platí provozní a hygienická opatření z 10. 9. 2020 (zvýšená hygiena, větrání, úklid, dezinfekce, mytí rukou, zákaz vstupu cizích osob do budovy apod.)
  • zdržovat se v prostorách školy na dobu nezbytně nutnou

 

Pro komunikaci s ředitelkou a pedagogy využívat e-mail (zus.luze@tiscali.cz) nebo telefon (kontakty na webových stránkách školy). Osobní schůzky volte v nutných případech po předchozí telefonické dohodě.  

Luže, 18. 9. 2020                                                                                             A. Zdražilová, ředitelka