Zájemcům o studium na základní umělecké škole

 

Základní umělecká škola v Luži přijímá pro následující školní rok 2021/2022 děti od 6 let věku (i starší) do všech realizovaných oborů (hudební, výtvarný, literárně-dramatický).

V hudebním oboru vyučujeme hře na hudební nástroje (klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, bicí nástroje, klasická kytara, elektrická kytara, baskytara) a zpěv (sólový, komorní a sborový).

Hudební teorie a dějiny hudby jsou vyučovány v předmětech přípravná hudební výchova a hudební nauka.

Výtvarný obor zahrnuje výuku kresby, malby, grafiky, modelování, keramiky a přípravu žáků na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

V literárně-dramatickém oboru se žáci učí jevištní mluvě, přednesu a pohybovému projevu. Během školního roku připravují divadelní představení.

 

Přihlášky ke studiu přijímáme od 3. 5. 2021 elektronickou formou  ZDE.  

nebo osobně v kanceláři ZUŠ v odpoledních hodinách.

Na stránkách www.zusluze.cz je též k dispozici školní vzdělávací program, školní řád a výše úplaty za vzdělávání.

 

O termínu přijímacího pohovoru a prověření předpokladů pro studium budeme informovat. 

 

Hudební obor – písnička

Výtvarný obor – libovolná domácí práce (výkres)

Literárně-dramatický obor – říkadlo nebo básnička

 

Termín přijímacího pohovoru lze domluvit individuálně (mail: zus.luze@tiscali.cz):

 

hudební obor – Alena Zdražilová, mobil 723 223 403

                         Bc. Marek Jirovský, mobil 725 859 310 

výtvarný obor – Jaroslav Košvanec, mobil 734 657 001

literárně-dramatický obor – Jana Hrubá, 776 800 922

    

Celý text...

Částečná obnova výuky

!!! KONEČNĚ !!!

Od pondělí 12. dubna 2021 bude v ZUŠ obnovena individuální výuka způsobem tzv. “jeden na jednoho”, přičemž musí být dodržena hygienická a protiepidemiologická opatření (nošení roušek, dvoumetrový odstup, zákaz pohybu ostatních osob v budově apod.)

Kolektivní předměty budou prozatím i nadále vyučovány distančně, ovšem s možností individuálních konzultací (po domluvě s učitelem předmětu).

Podrobnosti stran individuální výuky s vámi domluví jednotliví učitelé.

        TĚŠÍME SE NA VÁS!            

Celý text...