Částečná obnova výuky

!!! KONEČNĚ !!!

Od pondělí 12. dubna 2021 bude v ZUŠ obnovena individuální výuka způsobem tzv. “jeden na jednoho”, přičemž musí být dodržena hygienická a protiepidemiologická opatření (nošení roušek, dvoumetrový odstup, zákaz pohybu ostatních osob v budově apod.)

Kolektivní předměty budou prozatím i nadále vyučovány distančně, ovšem s možností individuálních konzultací (po domluvě s učitelem předmětu).

Podrobnosti stran individuální výuky s vámi domluví jednotliví učitelé.

        TĚŠÍME SE NA VÁS!