Naši zaměstnanci

Alena Zdražilová – ředitelka

Vyučuje hru na akordeon, pěveckou hlasovou výchovu a přípravnou hudební výchovu. 

e-mail: zus.luze@tiscali.cz

mobil: +420 723 223 403

 

Petr Jandík – učitel

Vyučuje žesťové dechové nástroje.

e-mail: petr.jandik1@gmail.com

 

Jana Hrubá – učitelka

Vyučuje literárně dramatický obor.

e-mail: roubinkovaj@seznam.cz

 

Bc. Jana Prokešová – učitelka

Vyučuje pěveckou hlasovou výchovu a sborový zpěv.

e-mail: prokesova.vestec@seznam.cz

 

Jaroslav Košvanec – učitel

Vyučuje výtvarnou výchovu.

e-mail: j.kosvanec@email.cz

mobil: 734657001

 

Bc. Marek Jirovský – učitel

Vyučuje hru na klavír, na kytaru, na bicí nástroje, na el. kláv. nástroje a souborovou hru.

e-mail: marekjirovsky@centrum.cz

mobil: +420 725 859 310

 

Mgr. Hana Truncová – učitelka

Toho času na mateřské dovolené.

e-mail: hanka.truncova@seznam.cz

 

Mgr. Irena Čimborová – učitelka

Vyučuje hru na klarinet, na saxofon, na zobcovou flétnu a komorní hru.

e-mail: irenkacim@seznam.cz

 

Anna Ceplová – uklízečka