Naši zaměstnanci

Alena Zdražilová – ředitelka

Vyučuje hru na akordeon, pěveckou hlasovou výchovu a přípravnou hudební výchovu. 

e-mail: zus.luze@tiscali.cz

mobil: +420 723 223 403

Adéla Bezoušková – učitelka

Vyučuje hru ne dechové dřevěné nástroje.

Jana Hrubá – učitelka

Vyučuje literárně dramatický obor.

e-mail: roubinkovaj@seznam.cz

Bc. Jana Prokešová – učitelka

Vyučuje pěveckou hlasovou výchovu, klavír, hudební nauku a sborový zpěv.

e-mail: prokesova.vestec@seznam.cz

Jaroslav Košvanec – učitel

Vyučuje výtvarnou výchovu.

e-mail: j.kosvanec@email.cz

mobil: 734657001

Bc. Marek Jirovský – učitel

Vyučuje hru na klavír, na kytaru, na bicí nástroje, na elektronické klávesové nástroje a souborovou hru.

e-mail: marekjirovsky@centrum.cz

mobil: +420 725 859 310

Bc. Lucie Šlegrová, DiS – učitelka

Vyučuje hru na dechové žesťové nástroje

Mgr. Irena Nováková, DiS – učitelka

Vyučuje hru na klarinet, na saxofon, na zobcovou flétnu a komorní hru.

e-mail: irenkacim@seznam.cz

Anna Ceplová – uklízečka