Naši zaměstnanci

Alena Zdražilová – ředitelka

Vyučuje hru na akordeon, pěveckou hlasovou výchovu a přípravnou hudební výchovu. 

e-mail: zus.luze@tiscali.cz
mobil: +420 723 223 403

Tomáš Kyncl – učitel   

Vyučuje hru ne dechové dřevěné nástroje.

e-mail: tomaskyncll@seznam.cz
mobil: +420 606 893 670

 

Jana Hrubá – učitelka

Vyučuje literárně dramatický obor.

e-mail: roubinkovaj@seznam.cz

Bc. Jana Prokešová – učitelka

Vyučuje pěveckou hlasovou výchovu, klavír, hudební nauku a sborový zpěv.

e-mail: prokesova.vestec@seznam.cz

Jaroslav Košvanec – učitel

Vyučuje výtvarnou výchovu.

e-mail: j.kosvanec@email.cz
mobil: +420 734 657 001
 

Bc. Dominik Adámek, DiS – učitel

Vyučuje hru na dechové žesťové nástroje.

e-mail: adamdo93@gmail.com

Bc. Marek Jirovský – učitel

Vyučuje hru na klavír, na kytaru, el. kytaru, baskytaru, na bicí nástroje, na elektronické klávesové nástroje a souborovou hru.

e-mail: marekjirovsky@centrum.cz 
mobil: +420 725 859 310

Bc. Lucie Šlegrová, DiS – učitelka

 
Vyučuje hru na dechové žesťové nástroje

Mgr. Irena Nováková, DiS – učitelka

Vyučuje hru na klarinet, na saxofon, na zobcovou flétnu a komorní hru.

e-mail: irenkacim@seznam.cz

Jaroslav Šorejs – učitel

Vyučuje hru na klarinet a saxofon

e-mail: sorejs.jaroslav@gmail.com

Anna Ceplová – uklízečka