Vánoční žákovská vystoupení bez diváků

Vzhledem k nařízeným opatření, týkajících se boje proti Covid-19

budou vánoční vystoupení 14. 12. 2021 v Luži a 15. 12. 2021 v Chroustovicích realizována formou video-nahrávek
s vyloučením veřejnosti (rodičů).

Děkujeme za pochopení a přejeme i tak co nejpříjemnější prožití vánočních svátků.

Vystoupení zrušena!

Vzhledem k situaci ohledně COVID-19 se ruší vystoupení žáků na lužském vánočním jarmarku (28. 11. 2021)
a na setkání seniorů (3. 12. 2021).

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

zápis nových žáků a domluva rozvrhu stávajících žáků s třídními učiteli pro školní rok 2021/2022 bude probíhat:

Luže                         – ve středu 1. září 2021 – 9:00 – 14:00 hod.
II. poschodí               – ve čtvrtek 2. září 2021 – 12:00 – 15:00 hod.
 sborovna                   – v pátek 3. září 2021 – 12:00 – 15:00 hod.

Chroustovice         – v pondělí 6. září 2021 – 12:30 – 14:00 hod. – Výtvarný obor
 II. poschodí              – ve středu 8. září 2021 – 12:30 – 14:00 hod. – Hudební obor
 učebna ZUŠ