Info pro zahájení školního roku 2022/23

Vítáme po prázdninách nové i stávající žáky!

Noví žáci se mohou přijít domluvit na výuce do sborovny ZUŠ (2. patro) ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 9:00 hod., jinak kterýkoli další den od 12:00 hod., případně telefonicky na 725 859 310.

Stávající žáci se domluví se svými učiteli během příštího týdne, až budou znát své rozvrhy hodin na ZŠ.

Žáci Adély Bezouškové, která již na ZUŠ učit nebude, budou přerozděleni mezi jiné učitele, což bude v nejbližší době upřesněno.

Vánoční žákovská vystoupení bez diváků

Vzhledem k nařízeným opatření, týkajících se boje proti Covid-19

budou vánoční vystoupení 14. 12. 2021 v Luži a 15. 12. 2021 v Chroustovicích realizována formou video-nahrávek
s vyloučením veřejnosti (rodičů).

Děkujeme za pochopení a přejeme i tak co nejpříjemnější prožití vánočních svátků.

Vystoupení zrušena!

Vzhledem k situaci ohledně COVID-19 se ruší vystoupení žáků na lužském vánočním jarmarku (28. 11. 2021)
a na setkání seniorů (3. 12. 2021).

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

zápis nových žáků a domluva rozvrhu stávajících žáků s třídními učiteli pro školní rok 2021/2022 bude probíhat:

Luže                         – ve středu 1. září 2021 – 9:00 – 14:00 hod.
II. poschodí               – ve čtvrtek 2. září 2021 – 12:00 – 15:00 hod.
 sborovna                   – v pátek 3. září 2021 – 12:00 – 15:00 hod.

Chroustovice         – v pondělí 6. září 2021 – 12:30 – 14:00 hod. – Výtvarný obor
 II. poschodí              – ve středu 8. září 2021 – 12:30 – 14:00 hod. – Hudební obor
 učebna ZUŠ