Kolektivní vyučování 2016/2017

Přípravná hudební výchova

Pondělí    13:00 – 13:45, uč. Alena Zdražilová

 

Hudební nauka

1. ročník:  pondělí 13:50 – 14:35, uč. Alena Zdražilová

2. ročník:  čtvrtek  13:40 – 14:25, uč. Bc. Jana Prokešová

3. ročník:  pátek 13:45 – 14:30, uč. Mgr. Hana Truncová

4. a 5. ročník: pondělí   15:00 – 15:45, uč. Mgr. Irena Čimborová


Přípravná hudební výchova a hudební nauka – pobočka v Chroustovicích

středa 14:15 – 15:00, uč. Petr Jandík, DiS.

 

Pěvecký sbor Slavíček

Pátek      I. Skupina:    14:30 – 15:45, uč. Bc. Jana Prokešová

                 II. skupina:    15:45 – 17:00, uč. Bc. Jana Prokešová

 

Taneční orchestr Galaxis (starší žáci)
sudé pátky    15:00 – 16:10, uč. Bc. Marek Jirovský

Přípravný taneční orchestr
liché pátky – 13:50 – 15:00, uč. Bc. Marek Jirovský