Školné za II. pololetí

Prosíme všechny, kteří ještě neuhradili školné za II. pololetí 2019/20, ať tak neprodleně učiní, a to v plné výši. Sleva na školném za dvouměsíční přerušení studia z důvodu hygienických opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií bude aplikována v příštím pololetí (2020/21).