Info pro zahájení školního roku 2022/23

Vítáme po prázdninách nové i stávající žáky!

Noví žáci se mohou přijít domluvit na výuce do sborovny ZUŠ (2. patro) ve čtvrtek 1. 9. 2022 od 9:00 hod., jinak kterýkoli další den od 12:00 hod., případně telefonicky na 725 859 310.

Stávající žáci se domluví se svými učiteli během příštího týdne, až budou znát své rozvrhy hodin na ZŠ.

Žáci Adély Bezouškové, která již na ZUŠ učit nebude, budou přerozděleni mezi jiné učitele, což bude v nejbližší době upřesněno.