Zahájení školního roku 2020/2021

Nový školní rok zahajujeme 1. září 2020, budeme zde od 9:00 – 15:00 hod.

Stávající žáci se domluví se svými třídními učiteli, noví žáci se přihlásí v ředitelně (sborovně) ve 2. poschodí.

Těšíme se na vás!

Celý text...