Obnovení výuky

Milí žáci, vážení rodiče,
Od pondělí 25. května 2020 bude na lužské ZUŠ obnovena výuka v obvyklém rozsahu, včetně kolektivní výuky.
Přítomní žáci budou povinni dodržovat níže uvedená hygienická opatření.

Nejdůležitější hygienická opatření:
– Žák přinese vyplněné a rodičem nebo zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které je ke stažení ZDE.
– Žák vstoupí do budovy s ochrannou rouškou, kterou bude mít po celou dobu přítomnosti v budově i při výuce nasazenou, neboť specifický způsob výuky v ZUŠ nezaručuje minimální rozestupnou vzdálenost mezi jednotlivci v učebně. V případě výuky dechových nástrojů a zpěvu rozhoduje vyučující.
– Žák se po příchodu do ZUŠ podrobí kontrolnímu měření teploty a dezinfekci rukou, což obstará jeho vyučující.
– Do budovy ZUŠ (kromě zaměstnanců) smí vstupovat pouze žáci a to jenom ti, kteří mají v danou dobu výuku.

ZDE je ke stažení dokument se všemi pokyny pro provoz Základních uměleckých škol.

Případné individuální požadavky či dotazy je vhodné konzultovat přímo s jednotlivými třídními učiteli.

Těší se na vás a zdraví zaměstnanci ZUŠ Luže.

Celý text...