Vánoční žákovská vystoupení bez diváků

Vzhledem k nařízeným opatření, týkajících se boje proti Covid-19

budou vánoční vystoupení 14. 12. 2021 v Luži a 15. 12. 2021 v Chroustovicích realizována formou video-nahrávek
s vyloučením veřejnosti (rodičů).

Děkujeme za pochopení a přejeme i tak co nejpříjemnější prožití vánočních svátků.

Vystoupení zrušena!

Vzhledem k situaci ohledně COVID-19 se ruší vystoupení žáků na lužském vánočním jarmarku (28. 11. 2021)
a na setkání seniorů (3. 12. 2021).

Zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

zápis nových žáků a domluva rozvrhu stávajících žáků s třídními učiteli pro školní rok 2021/2022 bude probíhat:

Luže                         – ve středu 1. září 2021 – 9:00 – 14:00 hod.
II. poschodí               – ve čtvrtek 2. září 2021 – 12:00 – 15:00 hod.
 sborovna                   – v pátek 3. září 2021 – 12:00 – 15:00 hod.

Chroustovice         – v pondělí 6. září 2021 – 12:30 – 14:00 hod. – Výtvarný obor
 II. poschodí              – ve středu 8. září 2021 – 12:30 – 14:00 hod. – Hudební obor
 učebna ZUŠ

Zájemcům o studium na základní umělecké škole

 

Základní umělecká škola v Luži přijímá pro následující školní rok 2021/2022 děti od 6 let věku (i starší) do všech realizovaných oborů (hudební, výtvarný, literárně-dramatický).

V hudebním oboru vyučujeme hře na hudební nástroje (klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, bicí nástroje, klasická kytara, elektrická kytara, baskytara) a zpěv (sólový, komorní a sborový).

Hudební teorie a dějiny hudby jsou vyučovány v předmětech přípravná hudební výchova a hudební nauka.

Výtvarný obor zahrnuje výuku kresby, malby, grafiky, modelování, keramiky a přípravu žáků na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

V literárně-dramatickém oboru se žáci učí jevištní mluvě, přednesu a pohybovému projevu. Během školního roku připravují divadelní představení.

 

Přihlášky ke studiu přijímáme od 3. 5. 2021 elektronickou formou  ZDE.  

nebo osobně v kanceláři ZUŠ v odpoledních hodinách.

Na stránkách www.zusluze.cz je též k dispozici školní vzdělávací program, školní řád a výše úplaty za vzdělávání.

 

O termínu přijímacího pohovoru a prověření předpokladů pro studium budeme informovat. 

 

Hudební obor – písnička

Výtvarný obor – libovolná domácí práce (výkres)

Literárně-dramatický obor – říkadlo nebo básnička

 

Termín přijímacího pohovoru lze domluvit individuálně (mail: zus.luze@tiscali.cz):

 

hudební obor – Alena Zdražilová, mobil 723 223 403

                         Bc. Marek Jirovský, mobil 725 859 310 

výtvarný obor – Jaroslav Košvanec, mobil 734 657 001

literárně-dramatický obor – Jana Hrubá, 776 800 922