Zájemcům o studium na základní umělecké škole

Základní umělecká škola, Luže přijímá pro následující školní rok 2018/2019 děti od 6 let věku (i starší) do všech realizovaných oborů (hudební, výtvarný, literárně-dramatický).

 

V hudebním oboru vyučujeme hře na hudební nástroje (klavír, elektronické klávesové nástroje, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, bicí nástroje, klasická kytara, elektrická kytara, baskytara) a zpěv (sólový, komorní a sborový).

Hudební teorie a dějiny hudby jsou vyučovány v předmětech přípravná hudební výchova a hudební nauka.

 

Výtvarný obor zahrnuje výuku kresby, malby, grafiky, modelování, keramiky a přípravu žáků na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením.

 

V literárně-dramatickém oboru se žáci učí jevištní mluvě, přednesu a pohybovému projevu. Během školního roku připravují divadelní představení.

 

Zájemce o studium přijímáme během června 2018.

Na stránkách www.zusluze.cz jsou k dispozici přihlášky, školní vzdělávací program, školní řád, výše úplaty za vzdělávání.

 

Uchazeči o studium si k prověření studijních předpokladů (přijímacímu pohovoru) připraví:

 

Hudební obor – písnička

Výtvarný obor – libovolná domácí práce (výkres)

Literárně-dramatický obor – říkadlo nebo básnička

 

Termín přijímacího pohovoru lze domluvit individuálně (mail: zus.luze@tiscali.cz):

 

hudební obor – Alena Zdražilová, mobil 723 223 403,  Bc. Marek Jirovský, mobil 725 859 310

 

výtvarný obor – Jaroslav Košvanec, mobil 734 657 001