Obnovení kolektivní výuky

Od pondělí 24. 5. 2021 bude na naší ZUŠ obnovena kolektivní výuka, tj. PHV, Hudební nauka, soubory (Dárečci),

výtvarný a literárně-dramatický obor.