MILÍ ŽÁCI, VÁŽENÍ RODIČE


Uběhly čtyři týdny a situace se zatím, bohužel, nelepší.
Chápeme stresový stav, který celé rodiny prožívají doprovázený náročností domácího způsobu školního vzdělávání, proto nechceme nuceně nikoho navíc zatěžovat úkoly ze strany naší ZUŠ.
Přesto je důležité, aby byli naši žáčci alespoň v nějakém kontaktu se svými nástroji i s hudební teorií. Pro ně je zde vytvořena sekce DISTANČNÍ VÝUKA, kde budou postupně vkládány jednoduché, spíše opakovací úkoly pro různé hudební nástroje i pro teorii, to vše podle možností rozděleno podle věku a náročnosti.
Děkujeme za pochopení a držte se!