Archiv pro měsíc: Červen 2019

Ředitelské volno pro žáky ZUŠ Luže.

V souladu
s §24, odst. 2 zákona č. 561/2004, Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším a jiném odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vyhlašuji z technických
důvodů (výmalba učeben, sálu, šatny, instalace dřezu do učebny výtvarného
oboru) ředitelské volno (od 24. 6.
do 28. 6. 2019 =5 dnů ve školním roce 2018/2019). Budova školy bude uzavřena.

V Luži, 11. 6. 2019                                                                 
 Alena Zdražilová, ředitelka ZUŠ Luže

Na vědomí:
Městský úřad Luže