Archiv pro měsíc: Květen 2019

Zájemcům o studium na naší základní umělecké škole

Základní umělecká škola, Luže přijímá pro následující školní rok 2019/2020 děti od 6 let věku
(i starší) do všech realizovaných oborů (hudební, výtvarný,
literárně-dramatický).

V hudebním
oboru vyučujeme hře na hudební nástroje
(klavír, elektronické klávesové
nástroje, akordeon, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka,
pozoun, bicí nástroje, klasická kytara, elektrická kytara, baskytara) a zpěv (sólový, komorní a sborový).

Hudební
teorie a dějiny hudby jsou vyučovány v předmětech přípravná hudební
výchova a hudební nauka.

Výtvarný obor zahrnuje výuku kresby, malby, grafiky,
modelování, keramiky a přípravu žáků na střední a vysoké školy s uměleckým
zaměřením.

V literárně-dramatickém oboru se žáci učí jevištní mluvě, přednesu
a pohybovému projevu. Během školního roku připravují divadelní představení.

Přihlášky ke studiu přijímáme během
června 2019
.

Na stránkách www.zusluze.cz jsou k dispozici přihlášky,
školní vzdělávací program, školní řád, výše úplaty za vzdělávání.

Uchazeči o
studium si k prověření studijních předpokladů (přijímacímu pohovoru)
připraví:

Hudební obor – písnička

Výtvarný obor – libovolná domácí práce (výkres)

Literárně-dramatický obor – říkadlo nebo básnička

Termín přijímacího pohovoru lze domluvit individuálně (mail: zus.luze@tiscali.cz):

hudební obor – Alena Zdražilová, mobil 723 223 403
Bc. Marek Jirovský, mobil 725 859 310 
výtvarný obor – Jaroslav Košvanec, mobil 734 657 001
literárně-dramatický obor – Jana Hrubá, 776 800 922